The Farm Society™ er et varemerke fra Plant Tech AS, et landbruksteknologiselskap etablert i 2018. Gårdsbruket ligger øverst på Nyhavna i Trondheim. Vi dyrker innendørs og jordfritt, med vannbasert teknologi. Vi dyrker bladgrønnsaker og urter i kontrollerte omgivelser innendørs – hele året!
Image
Image
Image
Vertikalt landbruk
Gårdsbruket har et vertikalt dyrkesystem som vi har utviklet selv. Dyrking i høyden gjør det mulig å produsere store mengder råvarer med et lite fotavtrykk. Vertikalt landbruk er spesielt godt egnet for produksjon av mat i by og bynære strøk, steder det ikke produseres mat i dag. Dette bidrar til å øke selvforsyningsgraden og norskandelen. I dag produserer vi råvarer som erstatter import, og på den måter reduseres transportbehovet, for mer miljøvennlig matproduksjon.
Image

Teamet

Image

Eva Kathrine Næss
Gartner

eva@plant-tech.no
+47 990 24 664

Image

Lars Gravvold
Produksjonssjef

lars@plant-tech.no
+47 951 39 185

Image

Davor Poljcic
Teknisk sjef

davor@plant-tech.no
+47 461 20 316

Image

Cathrine Vik-Pedersen
Daglig leder

cathrine@plant-tech.no
+47 920 27 100